# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ

pyroelectric nanogenerator

არსებითი სახელი
/͵paɪrəʊɪ͵lɛktrɪk͵nænəʊʹdʒɛnəreɪtə(r)/
ქართულად | რუსულად
პიროელექტრული ნანოგენერატორი (ნანომასშტაბური თერმული ენერგიის გენერატორი) [იხ. აგრ. nanogenerator].