# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

pop-up window

არსებითი სახელი
/͵pɒp͵ʌpʹwɪndəʊ/
ქართულად | რუსულად
კომპ. პოპ-აპ ფანჯარა, ამომხტომი ფანჯარა (ვებ-გვერდის ცალკე სარეკლამო ფანჯარა).