# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

malfunction indicator lamp

არსებითი სახელი
/͵mæl͵fʌŋkʃnʹɪndɪkeɪtəlæmp/
ქართულად | რუსულად
ავტ. უწესივრობის ინდიკატორი / ინდიკატორული ნათურა (ძრავას უწესივრო მუშაობის სასიგნალო ნათურა ხელსაწყოთა პანელზე; აბრევ. MIL) [= CEL].