# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

longitudinal static stability

არსებითი სახელი
/͵lɒŋgɪ͵tju:dɪnl͵stætɪkstəʹbɪlətɪ, ͵lɒndʒɪ-/
ქართულად | რუსულად
ავ. გრძივი სტატიკური მდგრადობა (თვითმფრინავის გრძივი მდგრადობა ფრენის დამყარებულ რეჟიმში).