# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

flash memory card

არსებითი სახელი
/͵flæʃmɛmərɪʹkɑ:d/
ქართულად | რუსულად
სპეც. ფლეშ-მეხსიერების ბარათი, მეხსიერების ბარათი (ციფრული ინფორმაციის შემნახველი მოწყობილობა ფლეშ-მეხსიერებით; აგრ. memory card).