# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

drive sprocket

არსებითი სახელი
/͵draɪvʹsprɒkɪt/
ქართულად | რუსულად
წამყვანი ვარსკვლავა, ამძრავი ვარსკვლავა (ჯაჭვური გადაცემისა).