# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

drag crisis

არსებითი სახელი
/͵drægʹkraɪsɪs/
ქართულად | რუსულად
სპეც. შუბლური წინაღობის ვარდნა (შუბლური წინაღობის კოეფიციენტის უეცარი შემცირება).