# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

double reduction gearing

არსებითი სახელი
/͵dʌblrɪ͵dʌkʃnʹgɪərɪŋ/
ქართულად | რუსულად
ორსაფეხურიანი / ორსიჩქარიანი კბილა გადაცემა.