# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

direct-acting shock absorber

არსებითი სახელი
/dɪ͵rɛkt͵æktɪŋʹʃɒkəbzɔ:bə(r)/
ქართულად | რუსულად
ავტ. პირდაპირი მოქმედების ამორტიზატორი, ტელესკოპური ამორტიზატორი (აგრ. telescopic damper).