# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

climb II

ზმნა
/klaɪm/
ქართულად | რუსულად
ავ. სიმაღლის აღება (აიღებს), მაღლა აფრენა; ამა თუ იმ სიმაღლის მიღწევა (თვითმფრინავის მიერ).