# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები

bolt and nut

არსებითი სახელი
/͵bəʊltəndʹnʌt/
ქართულად | რუსულად
ქანჩიანი ჭანჭიკი, ქანჩ-ჭანჭიკი (ქანჩისა და ჭანჭიკის წყვილი).