მოწყობილობა ან სისტემა, რომლის მხოლოდ ფუნქციონირების შედეგია ცნობილი, ხოლო მუშაობის პრინციპი კი გაურკვეველია); 3 ტელეკ. „შავი ყუთი“ (მოწყობილობა, რომელიც ერთი სახის მონაცემებს ან სიგნალს სხვა, სასურველი სახის მონაცემებად ან სიგნალად გარდაქმნის)."> black box ქართულად | ტექნიკური ლექსიკონი
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

black box

არსებითი სახელი
/͵blækʹbɒks/
ქართულად | რუსულად

1. ავ. შავი ყუთი, საბორტო თვითმწერი (ფრენის პარამეტრების რეგისტრატორი);

2. კომპ. "შავი ყუთი" (მოწყობილობა ან სისტემა, რომლის მხოლოდ ფუნქციონირების შედეგია ცნობილი, ხოლო მუშაობის პრინციპი კი გაურკვეველია);

3. ტელეკ. „შავი ყუთი“ (მოწყობილობა, რომელიც ერთი სახის მონაცემებს ან სიგნალს სხვა, სასურველი სახის მონაცემებად ან სიგნალად გარდაქმნის).