# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

basic weight

არსებითი სახელი
/͵beɪsɪkʹweɪt/
ქართულად | რუსულად
ავ. საბაზო წონა, ცარიელი თვითმფრინავის წონა (სრულად აღჭურვილი თვითმფრინავის წონა სახარჯი საწვავისა და გადასაზიდი ტვირთის გარეშე; აგრ. basic aircraft empty weight, operating empty weight).