# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

anti-spin regulation

არსებითი სახელი
/͵æntɪspɪnrɛgjʊʹleɪʃn/
ქართულად | რუსულად
ავტ. ანტიბუქსაობის სისტემა, ბუქსაობის / წაბუქსავების საწინააღმდეგო სისტემა (ჩვეულ. ფუნქციონირებს ანტიბლოკირების სამუხრუჭო სისტემასთან ერთად; აბრევ. ASR).