# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
აკუმულატორების ბატარეის საპოლუსო ბუნიკიაკუმულატორის საპოლუსო ბუნიკიანთების მანაწილებლის ხუფის ბუნიკიბუნიკიგამფრქვევი ბუნიკიდასაკეცი საჭის სვეტილარტყული საჭის მექანიზმიმართვის სახელური საჭის სვეტზემიმართულების საჭის ფრთამიმართულების საჭის ღერძიმომჭერი ბუნიკიმრუდმხარა საჭის მექანიზმიორკაპა ბუნიკიპოლუსის ბუნიკისაკონტაქტო ბუნიკისამუხრუჭო ბუნიკისაფრქვევი ბუნიკისაჭის ბერკეტისაჭის გადაცემის რიცხვისაჭის გადაცემის ფარდობასაჭის გამაძლიერებელისაჭის განივი საწევისაჭის გრძივი საწევისაჭის ელექტროგამაძლიერებელისაჭის ელექტროჰიდროგამაძლიერებელისაჭის თვალისაჭის ლილვისაჭის მექანიზმისაჭის მექანიზმის კარტერისაჭის მექანიზმის კოლოფისაჭის სვეტისაჭის ტაბიკის ღერძისაჭის ტრაპეციასაჭის ფრთასაჭის ჭიღოსაჭის ხუნდისაჭის ჰიდროგამაძლიერებელიტელესკოპური საჭის სვეტიყუნწიანი ბუნიკიჭავლური ბუნიკიჭიახრახნული საჭის მექანიზმიხრახნიანი ბუნიკი

საჭის საწევის ბუნიკი

ბარბარიზმი
ტიაგის ნაკანეჩნიკი
,
ნაკანეჩნიკი
,
წიაგის ნაკანეჩნიკი
არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად