# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

xenon arc lamp

noun
/͵zɛnɒnʹɑːklæmp, ͵zi:nɒn-/
in Georgian | in Russian
ქსენონის რკალური ნათურა, ქსენონის ნათურა (უპირატ. ვოლფრამიანი აირგანმუხტვის ნათურა მაღალი წნევით დატუმბული იონიზებული ქსენონით; აგრ. xenon lamp).