# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

microbial corrosion

noun
/maɪ͵krəʊbɪəlkəʹrəʊʒn/
in Georgian | in Russian
მიკრობული კოროზია, ბაქტერიული ქოროზია, ბიოკოროზია (მიკრობების / ბაქტერიების ზემოქმედებით გამოწვეული ლითონებისა და არალითონების კოროზია; აგრ. bacterial corrosion, biocorrosion).