# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
Synonyms
No synonyms were found

diode-pumped laser

noun
/͵daɪəʊd͵pʌmptʹlɪmɪtə(r)/
in Georgian | in Russian
სპეც. დიოდური დატუმბვის ლაზერი (ლაზერული დიოდით დატუმბული ლაზერი) [იხ. აგრ. laser pumping].