# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
FIFO-დამუშავებაLIFO-დამუშავებააბრაზიული დამუშავებაამოვლებით დამუშავებაანტიკოროზიული დამუშავებაბუნებრივი ენის დამუშავებაგალვანური დამუშავებაგამონაკლისების დამუშავებაგამოსახულების დამუშავებაგამოსახულების კომპიუტერული დამუშავებაგამოძახებების გაუმჯობესებული დამუშავებაგაცივებით დამუშავებაგრუნტით დამუშავებადამუშავებადამუშავება უარყოფით ტემპერატურებზეელექტროეროზიული დამუშავებაელექტროლიტური დამუშავებაელექტრონაპერწკლური დამუშავებაელექტრონულ-სხივური დამუშავებაელექტროქიმიური დამუშავებაზარების გაუმჯობესებული დამუშავებაზედაპირის სასუფთაო დამუშავებათერმული დამუშავებაიონური დამუშავებაიონურ-სხივური დამუშავებაკომპიუტერით დამუშავებაკრიოქიმიური დამუშავებალითონის დამუშავებალითონის ცივად დამუშავებალითონის ცივი დამუშავებამადნის მექანიკური დამუშავებამექანიკური დამუშავებამიკრომექანიკური დამუშავებამოდელის დამუშავებამონაცემების კომპიუტერით დამუშავებამონაცემთა ავტომატური დამუშავებამონაცემთა დამუშავებამონაცემთა "ღრუბელში" დამუშავებამოწვით დამუშავებაპაკეტური დამუშავებაპარალელური დამუშავებაპლასტიკური დეფორმაციით დამუშავებაჟანგსაწინააღმდეგო დამუშავებასაბადოთა დამუშავებასაბოლოო დამუშავებასაკალასით დამუშავებასაკანალიზაციო წყლების დამუშავებასარკისებრი დამუშავებასასუფთაო დამუშავებასატელეფონო გამოძახებების გაუმჯობესებული დამუშავებასატელეფონო გამოძახებების დამუშავებასატელეფონო ზარების გაუმჯობესებული დამუშავებასატელეფონო ზარების დამუშავებასაფანტჭავლური დამუშავებასაფართით დამუშავებასაჭრეთლით დამუშავებასიგნალის ციფრული დამუშავებასითბური დამუშავებასითხეში ჩაყურსვით დამუშავებასითხეში ჩაშვებით დამუშავებასილაჭავლური დამუშავებასინათლის ციფრული დამუშავებატექნოლოგიური დამუშავებაულტრაბგერითი დამუშავებაქიმიური დამუშავებაღოჯით დამუშავებაშემდგომი დამუშავებაშემოყინულობის საწინააღმდეგო დამუშავებაჩარხზე დამუშავებაჩაყურსვით დამუშავებაჩაშვებით დამუშავებაცივად დამუშავებაცივი დამუშავებაცივჭედვით დამუშავებაციფრული გამოსახულების დამუშავებაცხელი დამუშავებაჭრით დამუშავებახელახალი დამუშავებახელით დამუშავებახმისა და მონაცემების ერთდროული გადაცემის მოდემი

ერთდროული დამუშავება

noun
in English | in Russian
კომპ. concurrent processing