კუდის ფრთასხმულობის არმქონე თვითმფრინავის ტიპი)."> flying wing in Georgian | Tech Dictionary
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

flying wing

noun
/͵flaɪɪŋʹwɪŋ/
in Georgian | in Russian
ავ. "მფრინავი ფრთა" (კუდის ფრთასხმულობის არმქონე თვითმფრინავის ტიპი).